Формуляр за регистрация

separator

Данни за кандидата
Помогне
Имате ли нужда от помощ при попълването на формуляра?
Свържете се с нас чрез чат, телефон или електронна поща и ние можем да ви помогнем да попълните формуляра или да го направим вместо вас.
Паспорт
Копия на паспорти и/или лични карти са предпоставка за отделни собственици или продавачи
Предложено име на яхта
(Моля, посочете поне три възможности за избор)
Предложен порт на регистрация
Ако яхтата е регистрирана в момента
Проучване за измерване на тонажа
Тип яхта
Име и адрес на строителя
Описание на яхтата
cm
cm
cm
Спецификации на двигателя
Име, адрес и националност на доставчика
Застраховка
Необходима ли ви е застрахователна оферта за яхтата
Лиценз за радио
Всяко приемащо и предаващо оборудване на борда трябва да бъде лицензирано